!
>:( :/ :) <3
?
>:( :/ :) <3
Thêm vào mục yêu thích
Gỡ bỏ khỏi mục ưa thích

Dự trữ Tripeaks

Casino Trò chơi được tạo bởi glowingeyegames(10 Nov 2009)

Mô tả:

Bằng cách sử dụng có được kỹ năng cấp trên thẻ vàng từ dự trữ Tripeaks. Phiên bản này của Tripeaks giới thiệu một twist duy nhất trong game sẽ thách thức logic, bộ nhớ và lập kế hoạch kỹ năng của bạn.

Hướng dẫn:

Chọn một thẻ từ nhóm ở phía dưới. Thẻ chỉ là một trong những thấp hơn hoặc một cao hơn có thể được đặt trên một thẻ được chọn. Các Ace là cả hai cao và thấp. Nếu bạn không thể đặt bất kỳ thẻ từ bố trí lên thẻ đang hiện, chọn một thẻ mới và tiếp tục.
Trò chơi tương tự
Chia sẻ nó!

Nhúng Dự trữ Tripeaks vào trang web hoặc blog của bạn:

Để nhúng trò chơi flash miễn phí chỉ cần copy mã nhúng (html) và dán nó vào trang web của bạn
rất dễ, hãy thử ngay!

tripeaks-reserve.swf