!
>:( :/ :) <3
?
>:( :/ :) <3
Thêm vào mục yêu thích
Gỡ bỏ khỏi mục ưa thích

Armor Wars

Board Game Trò chơi được tạo bởi DiffusionGames(10 Mar 2009)

Mô tả:

Chiến lược + thẻ + nhiều = Armor Wars!

Các phần tiếp theo tinh thần để Arcomage/Castle Wars, xây dựng sàn tàu của bạn và đánh bại lên bạn bè của bạn. Khi bạn chơi, mở khóa thẻ mới và Anh hùng trong các cửa hàng.

Hướng dẫn:

Chuột điều khiển tất cả mọi thứ. Còn lại bấm vào để chơi thẻ, chọn các mục tiêu và sử dụng menu.
Trò chơi tương tự
Chia sẻ nó!

Nhúng Armor Wars vào trang web hoặc blog của bạn:

Để nhúng trò chơi flash miễn phí chỉ cần copy mã nhúng (html) và dán nó vào trang web của bạn
rất dễ, hãy thử ngay!

armorwars.swf