!
>:( :/ :) <3
?
>:( :/ :) <3
Thêm vào mục yêu thích
Gỡ bỏ khỏi mục ưa thích

Othello

Arcade Trò chơi được tạo bởi Uzuriel(10 Apr 2011)

Mô tả:

Cờ Othello (Othello) là một trò chơi liên quan đến chiến lược trừu tượng và chơi của hai người chơi trên một bảng với 8 hàng và 8 cột và một tập hợp các phần riêng biệt cho mỗi bên. Mục tiêu của player\ là có một phần lớn của họ miếng màu hiển thị ở cuối của trò chơi, biến hơn nửa như nhiều người trong số họ opponent\ miếng càng tốt.
Mô tả đầy đủ và quy tắc có thể được tìm thấy ở đây http://en.wikipedia.org/wiki/Reversi

Hướng dẫn:

Bạn sẽ nhận được một chỉ dẫn trong khi chơi.
Trò chơi tương tự
Chia sẻ nó!

Nhúng Othello vào trang web hoặc blog của bạn:

Để nhúng trò chơi flash miễn phí chỉ cần copy mã nhúng (html) và dán nó vào trang web của bạn
rất dễ, hãy thử ngay!

_273.swf