!
>:( :/ :) <3
?
>:( :/ :) <3
Thêm vào mục yêu thích
Gỡ bỏ khỏi mục ưa thích

Đường dẫn của xác ướp

Puzzle Trò chơi được tạo bởi FM Studio(17 Jul 2014)

Mô tả:

Thực hiện của xác ướp đầu cuộn đến khi nó đạt đến cơ thể, tham gia càng nhiều viên kim cương như bạn có thể, và thu thập tất cả các lỗi vàng để mở khóa tất cả các cấp.
Click vào nút và thả chúng ở vị trí bên phải để làm cho người đứng đầu làm theo con đường bên phải cho tự do.

Hướng dẫn:

Để chơi của xác ướp con đường sử dụng con chuột của bạn!
Bạn sẽ nhận được thêm hướng dẫn và lời khuyên trong khi chơi trò chơi này.
Trò chơi tương tự
Chia sẻ nó!

Nhúng Đường dẫn của xác ướp vào trang web hoặc blog của bạn:

Để nhúng trò chơi flash miễn phí chỉ cần copy mã nhúng (html) và dán nó vào trang web của bạn
rất dễ, hãy thử ngay!

-2734.swf